(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Magnum P.I.

امتیاز از 10 : 4.7

قسمت هشتم فصل اول اضافه شد

شبکه : CBS

زمان پخش : سه شنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Manifest

امتیاز از 10 : 8.0

قسمت هفتم فصل اول اضافه شد

شبکه : NBC

زمان پخش : سه شنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Lethal Weapon

امتیاز از 10 : 8.1

قسمت هفتم فصل سوم اضافه شد

شبکه : Fox Broadcasting Company

زمان پخش : چهارشنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Happy Together

امتیاز از 10 : 5.2

قسمت هفتم فصل اول اضافه شد

شبکه : CBS

زمان پخش : پنج شنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال DC’s Legends of Tomorrow

امتیاز از 10 : 6.9

قسمت چهارم فصل چهارم اضافه شد

شبکه : The CW

زمان پخش : یک شنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Frankie Drake Mysteries

امتیاز از 10 : 6.5

قسمت هشتم فصل دوم اضافه شد

شبکه : Alibi

زمان پخش : سه شنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Bull

امتیاز از 10 : 6.7

قسمت هشتم فصل سوم اضافه شد

شبکه : CBS

زمان پخش : چهارشنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Arrow

امتیاز از 10 : 7.7

قسمت پنجم فصل هفتم اضافه شد

شبکه : The CW

زمان پخش : جمعه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال The Simpsons

امتیاز از 10 : 8.9

قسمت ششم فصل سی ام اضافه شد

شبکه : FOX

زمان پخش : جمعه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال The Last Ship

امتیاز از 10 : 7.4

قسمت دهم فصل پنجم اضافه شد

شبکه : TNT

زمان پخش : دوشنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Superwog

امتیاز از 10 : 7.6

قسمت ششم فصل اول اضافه شد

شبکه : ABC Comedy

زمان پخش : پنج شنبه ها

(برای ورود کلیک کنید)

دانلود سریال Supergirl

امتیاز از 10 : 6.5

قسمت پنجم فصل چهارم اضافه شد

شبکه : CBS , The CW

زمان پخش : سه شنبه ها